Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylere ek bir gelir sağlayarak emeklilik dönemlerinde yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik kurulmuştur. Yürürlükte olan sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Emeklilik için önümüzde uzun yıllar olduğu düşüncesi hepimizin ortak düşencesi.

Ortalama olarak hayatımızın 25-30 yılı çalışarak geçiyor ve ortaya çıkan yoğun tempoda emeklilik dönemimizi aklımıza getirmiyoruz.

Aslında bugünden emeklilik dönemimizi planlamak mümkün. Emeklilik döneminde de çalıştığımız dönemdeki gelir düzeyimizi ve yaşam kalitemizi devam ettirebilmek için bireysel emeklilik sistemi tam olarak burada devreye giriyor.

Çalışma hayatınız süresince kazanılan gelirlerin belirli bir bölümünü adınıza açılan (BES) bireysel emeklilik sözleşmesi hesabınıza katkı payı adı altında yatırıyorsunuz. Katkı paylarınız emeklilik yatırım fonlarında değerleniyor .Hem bireysel emeklilik sisteminin hem de devletin sunmuş olduğu avantaj ve teşviklerle emeklilik döneminizde ek gelir imkanı sağlanıyor. Emeklilik döneminizde biriken paranızı toplu olarak da alabiliyorsunuz emekli maaşı şeklinde de değerlendirebiliyorsunuz. .

Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylere ek bir gelir sağlayarak emeklilik dönemlerinde yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik kurulmuştur. Yürürlükte olan  sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu bireysel emeklilik sistemi Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) , Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Takasbank ve Bağımsız denetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altındadır.

Tercih edilen belirli bir katkı payı ödemesi yapılması doğrultusunda BES’e dahil olunabilir ve minimum 10 yıl ödeme yaparak 56 yaş doldurulduğunda emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

Bes'e Herkes Katılabilir mi?

BES'te gönüllü katılım esası mevcuttur.18 yaşını dolduran ve fiil ehliyetine sahip herkes  bireysel emeklilik sistemine katılarak avantajlarında yararlanabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kişilerin Hakları Nelerdir?

Akatarım; Bireysel Emeklilik Sözleşmemi Başka Şirketlere Aktarabilir miyim?

  • Bireysel emeklilik sözleşmenizi başka bir bireysel emeklilik şirketine aktarabilmesi için sözleşmenin yürürlülük tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmesi gerekir.Başka bir şirketten aktarım yoluyla yapılan sözleşmeler için 2 yıllık süre aranmamaktadır. Bu sözleşmelerde süre 1 yıldır.

Fon Dağılım Değişikliği; Bireysel Emeklilik Fonlarımı Değiştirebilir miyim?

  • Yılda en fazla 6 defa  olmak kaydıyla birikim tutarları ve ödennemeye devam eden katkı payları için fon değişikliği yapılabilmektedir.

Cayma Hakkı ve Yatırımlar; İmzaladığım BES Sözleşmesinden Vazgeçebilir miyim?

  • Bireysel emeklilik teklif formunun katılımcı tarafından imzalanması ve emeklilik şirketi tarafından onaylanmasını takiben 60 gün içinde cayma hakkı mevcuttur.Cayma talimatı verilmesi halinde tüm ödeme talimatları iptal olmaktadır.Yapılan tüm ödemeler , fonların toplam gider kesintisi haricinde farklı bir kesinti yapılmaksızın katılımcıya iade edilir.Bu süre içinde getiri olduysa bu rakam da katılımcıya ödenir.BU işlemler 10 iş günü içinde gerçekleştirilmektedir. Katkı paylarında değer kaybı oluşmuş olması durumunda katılımcının hesabında bulunan birikim tutarı ödenecektir.

Katkı Payının Değiştirilmesi ve Yatırıma Ara Verme; Ödeme Tutarımı Değiştirebilir miyim ? Ödemelerimi Dondurabilir miyim ?

  • Katkı payı tutarları ve ödeme periyotları  değiştirilebilmektedir.Ayrıca katkı payı ödemelerine de ara verme hakkı mevcuttur.Eğer bir katkı payı ödenmemiş ve  takip eden 3 ay içinde başka ödeme yapılmamışsa ilgili sözleşmeye ara verildiği varsayılır.BES’te ödenmesi öngörülen katkı payları için vadelerinde ödenmeleri esastır.

Emeklilik Hakkı Kazanma ve Birikimlerin Ödenmesi; Nasıl Emekli Olabilirim?

  • BES’e giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalarak 56 yaş tamamlandığında katılımcı emekliliğe hak kazanmaktadır.

Neden BES SİGORTA ile Bireysel Emeklilik Sistemi?

BES Sigorta Dünyanın en büyük sigorta ve emeklilik şirketlerinden Allianz Emeklilik ve Hayat A.Ş ve Groupama Emeklilik A.Ş. şirketleri ile çalışmaktadır. Bireysel emeklilik siteminde geleceğe yönelik yapılan her yatırım, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz emeklilik şirketlerimizin tüm deneyim ve birikimleriyle değer kazanmaktadır. BES Sigortanın şeffaf ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, mevcut  iş ortaklarımız Allianz Emeklilik Ve Groupmama Emeklilik’in  uluslararası deneyimleri ve finansal yapısının gücü ile her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

Bireysel emeklilik sitemine BES Sigorta aracılığı ile adım atmanız sonrasında  emeklilik fonlarınızın yönetimini, fon getirlerinizi takip edebilir tüm taleplerinizi internet hesabınız aracılığı ile veya  bizim danışmanlığımızda iletebilirsiniz.

Bes ile ilgili daha fazla bilgi için www.bes.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Sigorta Poliçeleri

BES Plus

Bes Plus, Allianz Emeklik ve Hayat A.Ş ürünüdür.

Süper Emeklilik Planı

Süper Emeklilik Planı, özellikle elinde belirli bir birikmiş parası olan ve bu tutarı BES’e yönlendirmek istenleyenler için çok ideal bir plandır.