Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası, sağlık giderlerinizi Telemed 24 hizmet ağındaki Nazar Boncuğu anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir.

Nazar Boncuğu Sigortası

Yatarak tedavileriniz sonucu oluşan sağlık giderleriniz için yıl içinde kullanabileceğiniz 40.000 TL teminat tutarınız mevcuttur. Teminat yüzdesi  %90’dır.

Can sağlığı sigorta planlarımıza göre teminat yüzdesi ve kapsamı daha düşük olan bir poliçedir. Buna paralel olarak da sigorta prim fiyatları daha düşüktür.

Ayrıca küçük müdahale teminatı yine Nazar Bocuğu poliçesinde sahip olduğunuz bir teminattır.

(Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi'nde 100 birime kadar olan girişimlere ilişkin her türlü gider, kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb.)

Yapı Kredi Sigorta Anlaşmalı Kurumlar için tıklayınız.