Prim iadeli hayat sigortası ile Aegon ödediğiniz primleri size iade ediyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Bildiklerinizin Ötesine Geçin!

Prim iadeli hayat sigortası, hem sevdiklerinizi güvenceye aldığınız, diğer yandan süre sonunda hayatınızın devam etmesi halinde, yaptığınız ödemelerin tamamını, hiç kesintisiz geri alabileceğiniz bir hayat sigortasıdır.

Prim iadeli hayat sigortası ile 12 yılda tam 12'den...

Hayatın neler getireceğini hiçbirimiz bilemeyiz.

Aegon size eşsiz bir olanak sunuyor. Tercih ettiğiniz sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri size iade ediyor.
Sigorta vadelerini 12 yıldan başlamak üzere 15, 18, 27 ya da 30 yıl olarak seçebilir ve ödemeleri de aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak tercih edebilirsiniz.

Belirlediğiniz süre boyunca vefat ederseniz, arkanızda kalanlara bir güvence bırakabilirsiniz. Aegon Hayat ve Risk sigortaları kapsamında Prim İadeli Hayat Sigortası'nın avantajları aşağıdaki gibidir.

Kimler Alabilir?

18’den 63 yaşına kadar; medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bu hayat sigortasından yararlanabilir.

Vergi Avantajı

Gelir vergisi mükellefi iseniz, ödenen primleri limitler dahilinde, gelir vergisi matrahından düşürebilirsiniz.
Primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından düşebilir ve vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Prim İadeli Hayat Sİgortası sizin olanı size verir.