Aegon Turuncu Elma Hayat Sigortası geleceğimizi ve ailemizi güvence altına almamızı sağlıyor.

Turuncu Elma Hayat Sigortası

Elma sağlıktır, enerjidir, şifadır, vitamindir.

Hayat, hızlı bir devinim içerisinde ilerlerken bizler de bu devinim içinde farkında olmadan çabalıyor, yoruluyor ve yıpranıyoruz. Bir de bakmışız yıllar geçmiş.

Keşke herkes dilediği hayatı yaşayabilse ancak bazen kötü sürprizler de yaşanabiliyor. İşte bu noktada geleceğimizi ve ailemizi güvence altına almış olmak çok büyük önem kazanıyor. Turuncu Elma Hayat Sigortası size bu güvenceyi sağlıyor.

Turuncu Elma, farklıdır, esnektir, güvenlidir ve tam koruma sağlar.

“Eğer başıma birşey gelirse, yaşayacağım maddi zorluklara nasıl çözüm bulacağım” diye düşünmenize gerek yok. Çünkü Turuncu Elma Hayat Sigortası var !

Turuncu Elma Hayat Sigorta'sının Sundukları;

Vefat ya da tercih edilirse kritik hastalıklardan birinin teşhisi sözkonusu olduğunda, sevdiklerinize sizin belirlediğiniz teminat ödenir. Böylece maddi zorluk yaşamamış ve onları da güvence altına almış olursunuz.

Kritik hastalıklar, Tam ve Daimi Maluliyet ve Maluliyet Yıllık Destek Ek Teminatı da alırsanız sadece sevdiklerinizi değil; kendinizi de güvenceye almış olursunuz. Çünkü tedaviniz ya da hayatınızın idamesi için gereken tutar size ödenir ve gelir kaybı yaşamazsınız.

Ayrıca Kazaen Vefat Ek Teminatı / Toplu Taşıma Araçlarında Kazaen Ek Teminatlarını da seçerseniz seçilen teminat vefat teminatına eklenerek sevdiklerinize ödenir.

Türkiye'de Ölümlerin Hastalık Gruplarına Göre Dağılımı;

 • %49,7 kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları,
 • %14,9 kanser,
 • %9,8 solunum sistemi hastalıkları,
 • %9,5 enfeksiyon hastalıkları,
 • %8,3 yaralanmalar,
 • %7,8 kalıtsal ve doğuma bağlı nedenler.

Aegon Turuncu Elma Hayat Sigortası Kapsamındaki Kritik Hastalıkları;

 • Alzheimer,
 • Kanser,
 • Kalp Krizi,
 • İnme,
 • Koroner arter (by-pass) ameliyatı,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Multiple Skleroz (MS),
 • Aort değiştirme ameliyatı,
 • Kalp Kapakçığı değişimi,
 • Paraliz,
 • Önemli organ nakilleri,
 • 3.derece yanık,
 • Parkinson,
 • İyi huylu beyin tümörü,
 • Motor nöron hastalıkları,
 • Koma,
 • Tam ve Daimi Maluliyet

Vergi Avantajı

Gelir vergisi mükellefiyseniz, ödenen primleri, brüt gelirinizin %15‘i ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeden ,gelir vergisi matrahından düşebilir ve vergi avantajı elde edebilirsiniz.